Datera ditt gamla hus

Datera ditt gamla hus

Det är inte alltid så lätt att datera sitt gamla hus. Under tidens gång har saker lagts till, ersatts och tagits bort. Den här artikeln kommer inte att ge dig alla svar, kanske inte ens några svar, på hur gammalt just ditt hur är. Den kommer snarare att ge dig tips om hur du börjar forska i historian om ditt hus, några konkreta råd längs vägen, samt ge dig tips om var du kan läsa mer.

Något som påverkar är vart i landet ditt hus ligger. Här i Västerbotten, liksom på övriga landsbygden i Sverige, tog det ofta längre tid innan stilen, det som var tidstypiskt, slog igenom, vilket gör att det är lätt att missbedöma åldern på olika byggnadselement. Det var också vanligt att ”man tog vad man hade” vid en renovering eller tillbyggnad. Därför är det inte helt ovanligt att ett par fönster eller en dörr som vid närmare undersökning visar sig vara 1700-tal sitter i ett i övrigt typiskt 1800-tals hus.

Arkivsök

Absolut första steget för att få en uppfattning om ålder på huset är att gå till de olika arkiv som finns. Sök hos Lantmäteriet, hos kommunen och i gamla kyrkböcker så kan du få information om när din tomt har bebyggts och med vad för typ av byggnad.

Ett bra tips därefter är att titta på vilken typ av hus du har. Är det en enkelstuga eller en parstuga, eller kanske en enkelkorsbyggnad? Det vi i dagligt tal kallar för en Västerbottensgård är en så kallad parstuga. Ska man vara riktigt noga så är Västerbottensgården egentligen en definition på hela gården, som i de flesta fall bestod av tre eller fyra byggnader runt en gårdsplan. Olika byggnadstyper har varit vanliga under olika tidsperioder. Tillexempel var det först under 1800-talet som det blev vanligt att parstugorna fick en andra våning.

Taket ger ledtrådar

Taket på huset kan ge många ledtrådar. Under början av 1800-talet var taken ganska flacka, för att bli spetsigare närmare sekelskiftet. Brutet tak var vanligt under 1700-talet och blev åter på modet i början av 1900-talet. Vad taket är täckt med eller har varit täckt med är också något som kan ta dig en bit närmare mot datering av ditt hus. Har taket varit täckt med plåt? Det var vanligt på 1800-talet. Har huset haft ett tak som varit täckt med papp? Det blev vanligt under slutet av 1800-talet.

Låt oss nu ta en titt på entré dörrarna. Det finns en relativt enkel regel, ju mindre, lägre och enklare dörr desto äldre är den. Pardörrarna, dubbeldörrarna kommer först i slutet av 1700-talet. Dessa förekommer vanligen fram till 1920-talet.

 

 

 

 

 

 

Var sitter skorstenen

Var sitter skorstenen i ditt hus? Ju närmare den bakre ytterväggen eldstaden och skorstenen finns desto äldre hus. Senare blev det vanligt att eldstäderna flyttades mer mot mitten av rummen där den kunde sprida värmen bättre.

Har du ett timmerhus? Genom så kallad dendrokronologi går det med hjälp av årsringarna att datera när träet har växt. Förr var det nästan uteslutande så att de träd som avverkades för att blir hustimmer lades på tork och sedan användes så snart det var färdig torkat. Det gör att trädets avverkningstid oftast sammanfaller med när huset byggdes. Även utseendet på de timrade knutarna gör att husets byggår går att fastställa. Här i Västerbotten timrades hus fram till ungefär 1920.

För att göra det hela ännu mer komplicerat så behöver du även titta på fönstren. Hur stora de är, hur många spröjs de har, hur de är infattade, vilka beslag de har och hur glaset ser ut. En liten vägledning är att ju större glasskivan i sig är desto yngre är själva glaset. I takt med att hantverket utvecklades, utvecklades även kunskapen i att göra större bitar glas.

 

Golvets plankor kan ge svar

Har du plankgorv? Då ska du mäta hur breda plankorna är för det kan vara en vägledning i hur gammalt golvet är. Förr var det även vanligt med så kallade kilsågade plankor, det vill säga att de är smalare i ena änden i den andra. Dessa brädor lades ”skavfötters” varannan planka åt ena hållet, varannan åt det andra. Är golvet av kilsågad plank är det troligen lagt någon gång före 1850.

Lister och profiler kan även dem ge en fingervisning om när de tillverkades. Genom olika tider har olika lister och profiler varit på modet.

Alla spikar och beslag, lås, tapeter, färg och sätt att måla med färgen samt hur hantverket i övrigt har utförts ger ledtrådar om när arbetet har utförts.

Sist men inte minst kan det löna sig att titta på hur träet, både invändigt och utvändigt ser ut. Är virket hand hyvlat går det att både se och känna konkava spår eller räfflor. Baksidan är alltid ohyvlad. Ett maskin hyvlat virke är hyvat på båda sidorna. Är det maskinhyvlat, så är träet hyvlat någon gång efter mitten på 1800-talet.

Här har du nu fått några bitar som kan hjälpa dig att datera hur gammalt ditt hus är. Men som du läste i början, börja lägga pusslet så kommer husets spännande historia sakta att byggas upp för dig.

Kontakta länsmuseets byggnadsantikvarier så kan de ge dig tips och råd om hur du går vidare med dina efterforskningar. För hjälp med dendrokronologi går det att kontakta skogsmuseet i Lycksele.

Lästips:

Hantverket i gamla hus. Svenska byggnadsvårdsföreningen, Balkong Förlag, 2007

Så renoveras torp och gårdar, Ove Hidemark, Elisabet Stavenow -Hidemark mfl, Ica bokförlag, 2011

Göran Gudmussons böcker från Gysinge centrum för byggnadsvård

Arkivguide för byggnadsforskare, Fredrik Bedoire och Elisabet Stavenow-Hidemark, Nordiska museet , 1974

Related posts