Dränering

-Du måste dränera om runt huset!

Detta är en mening man helst inte vill höra som husägare. Vad betyder det då? Är det något du kan utföra själv?

Jo, du kan men frågan är om det inte går fortare och blir billigare i längden att ta hjälp. Dessutom finns ju garantifrågan som en viktig del.

Men för att det skall bli så effektivt som möjligt bör du ha koll på några saker, som vi redovisar här. Inte för att du skall bli expert på området utan för att du skall ha lite kontroll över vad som sker.

Varför måste du dränera?

I omgivande mark, runt och under ditt hus finns vatten och ibland lerjord som ständigt påverkar din grund med fukt. I de allra flesta fall försöker man undkomma fukten genom att lägga grus mot husgrunden men eftersom smältvatten, regn genom felvinklad stuprör och fukt ändå ibland letar sig fram till husgrunden så kan man ibland få ta till andra lösningar så som; rännsten, rörledningar till vattenledningar, stenkista eller platonmatta. dessa olika metoder är alltså exempel på dräneringar, vilken som passar bäst beror på ditt hus, marken runt omkring och andra förutsättningar som du bör diskutera på förhand med den entreprenör som utför arbetet.

En dränering är alltså ett sätt att leda bort vatten från din husgrund.

Vad kan du använda?

Dräneringsrör

läggs på plats runt huset för att föra bort vatten bort från husgrunden till en särskild dräneringsbrunn. Det finns olika typer av rör (böjliga och styva). Gör så att regnvattnet kommer till kommunens degvattenledning eller brunn

Platonmatta

Den vanligaste typen av plastmatta vid husdränering i Sverige. Den är uppbyggd av ’’knappar’’ som vänds mot källarens vägg och därmed skapas ett mellanrum mellan vägg och omkringliggande jord som gör att fukt kan torka och mögelbildning förhindras.

Isodrän

isodränskivan är uppbyggd av polystyrenkulor (en typ av plastkulor) som sitter ihop med hjälp av ett särskilt ”lim”. Skivan har hög motståndskraft mot fukt och besitter en relativt hög dräneringsförmåga, och har dessutom bra egenskaper när det gäller värmeisolering. Även denna motverkar fullt och mögelskador.

Grovt grus

eller Makadam som snabbt låter vatten rinna undan och dunsta bort.

Hur går det till?

1.  Gräv rent runt huset, sker vanligtvis med grävmaskin. Räkna med att tomten blir skadad av arbetet.

2. Gör rent och puts husgrundens väggar. Kontrollera om det finns sprickor och åtgärda dessa.

3. Isolera grunden för att värmeisolera och driva ut fukt, med exempelvis Thermisol, Isodrän eller annat märke.

4. Lägg dräneringsledningar (rör) som för bort vatten.

5. Täck med geotextilduk.

6. Tomten återställs och vanligtvis används grus ovanpå dräneringsytan som grävts upp.

Vad bör du känna till vid betställningen?

Att utföra en husdränering är ofta ett stort projekt som kostar en del pengar. Tips nummer ett är att alltid ta in flera offerter från olika företag för att kunna jämföra dessa, och varför inte spela ut dem mot varandra? Dräneringsentreprenörerna ska visa att de vill ha dig som kund och vinna ditt förtroende.

Nästa steg är att läsa på själv, informationen på denna sajt ger dig en bra grund att stå på. Du behöver inte bli ett proffs men du ska ha koll på de övergripande stegen i en husdränering för att kunna ställa rätt frågor och identifiera rätt saker när du får in offerter. Du som kunnig beställare har allt att vinna om du känner dig trygg i dialogen med din hantverkare.

Våga fråga! Du kommer bara att känna dig dum efteråt om du inte ställer frågor i inledningsskedet. Ta in offerterna, kika igenom dem och fråga sedan om allt du känner dig osäker på. En duktig och proffsig hantverkare ska kunna hjälpa dig och inge förtroende.

Related posts