Elda lugnt i början av säsongen

Eldstad är mysigt, men ta det lugnt och glöm inte att sota.

Det är generalrådet för fritidshusägare som är sugna på att göra upp en brasa efter årets kalla månader.

Det är egentligen logiskt, men ändå är det få som tänker på det: bränder i fritidshus startar inte sällan i eldstaden.

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, startar 31 procent av alla bränder i villa, radhus och fritidshus i eldstaden.

Sotbrand är en vanlig orsak. Sotbrand innebär att skorstenens insida blivit belagd med sot och tjära som med tiden blir en brandfara. Elden kan då sprida sig upp och genom skorstenen.

– Sotbränder är ganska vanliga. Vid normal eldning är temperaturen i skorstenen upp till 350 grader. Men om en soteld bryter ut stiger den till 1 200 grader, säger Ville Bexander på Brandskyddsföreningen, till Sveriges Radio.

Max tre kilo/tim

Beläggningar av den typ som orsakar sotbrand uppkommer då man eldar för mycket, med otillräckligt drag och/eller med dålig ved, som inte är helt torr.

En vanlig eldstad brukar ha en rekommenderad eldning på max tre kilo i timmen, med torr ved av god kvalitet.

Underhåll är viktigt.

Om man har en stuga som står kall delar av året, bör man på våren kontrollera att inga fåglar byggt bo i skorstenen. Därefter ska man elda försiktigt till att börja med.

Det är också viktigt att skorstenen sotas regelbundet.

Vart fjärde år

När man måste sota beror på vilka reglar respektive kommun satt upp.

Behovet är olika beroende på klimat.

Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om rengöring och brandskyddskontroll pekar på intervaller om fyra år för sotning i just fritidshus.

Man får sota själv, men detta tarvar tillstånd från kommunen först. Efter bedömning av ansökan ska kommunen anse att ”sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt”.

Avgörande är bland annat eventuell kompetens och utbildning hos sotaren ifråga samt komplexiteten i anläggningen. Fördelen med att göra det själv är såklart att priset för tjänsten minskas eller försvinner.

Related posts

Leave a Comment