Installera kamin eller panna i nybyggnation – Detta gäller från 1/1-2018

Reglerna för kaminer och pannor som eldas med pellets och ved ändras till sommaren. Anledningen är att utsläppen av rökgaser från vedeldning ska minskas. Du som redan har till exempel en vedspis eller kamin i byggnaden berörs inte av ändringarna.

De ändrade utsläppskraven gäller när du ska bygga nytt. De gäller också när vedspisar och kaminer ska sättas in i en byggnad där sådana inte funnits tidigare.

Påverkas redan installerade kaminer och pannor som eldas med pellets och ved?

Om du redan har en panna eller kamin berörs du inte av de ändrade kravnivåerna utan kan fortsätta använda denna som du tidigare gjort.

Kan jag laga mat på en vedspis?

Ja, du kan fortsätta använda din vedspis som tidigare. Du kan också installera en ny om denna uppfyller kraven.

Vad gäller när jag behöver byta?

Det är först när du ska byta ut eller göra ändringar som du berörs av de nya reglerna. Kontakta din kommun med frågor om vad som gäller när du ska köpa ny eller byta panna eller kamin.

Varför ändras kraven?

Koloxid är en gas som bildas vid ofullständig förbränning av kol och kolföreningar. Det kan vara skadligt att andas in för stora mängder av gasen och det kan leda till förgiftning. Utsläppen från vedeldningen beräknas bidra till att cirka 1 000 personer om året dör i förtid, enligt Naturvårdsverket. Ändringarna i Boverkets byggregler är ett steg mot införandet av kraven i EU:s ekodesignreglering som kommer att börja gälla inom de närmaste åren.

Ändringarna rör byggnader med dessa installationer

  • Fastbränsleeldade pannor
  • Braskaminer
  • Pelletseldade kaminer
  • Insatser
  • Köksspisar
  • Kökspannor

Vad gäller för öppna spisar och kakelugnar?

Ändringarna gäller inte för öppna spisar eftersom de är en del av byggnaden och det inte finns någon mätmetod för utsläppen. Kakelugnar berörs inte heller på grund av att de är effektiva och av kulturhistoriska skäl.

Kommunen bedömer ändringar

När du ska installera en ny panna, kamin eller annan rumsvärmare ska du anmäla det till kommunens byggnadsnämnd. I vissa fall ska du även anmäla när du byter dessa. Kommunen kan då kontrollera om installationen uppfyller kraven. Kraven för utsläpp och verkningsgrad gäller oavsett om du behöver anmäla det du ska göra eller inte.

Vad gäller för äldre byggnader?

Kontakta din kommun om du vill veta vad som gäller i just ditt fall. Det finns möjligheter till anpassning av utsläppskraven. När du nyinstallerar eller byter ut i en befintlig, äldre byggnad ska det göras varsamt och husets kulturhistoriska värden ska tillvaratas. Hänsyn ska tas till byggnadens förutsättningar och ändringens omfattning. Därför måste kraven alltid fastställas utifrån den enskilda byggnaden och den aktuella åtgärden.

Gäller från och med 1 juli 2018

Efter den 1 juli 2018 gäller de nya reglerna från Boverket fullt ut. Ändringarna började gälla den 1 juli 2017, men det har sedan dess varit en övergångsperiod där de tidigare reglerna fortfarande kan användas under ett år.

Vilka regler gäller i dag och efter den 1 juli 2018?

I “Relaterad information” på Boverkets hemsida hittar du en länk till att Boverkets byggregler (BBR). Där kan du läsa om vilka utsläppsnivåer som gäller efter den 1 juli 2018, i avsnitt 6:7411 och 6:7412 i BBR 25.

De krav som gäller fram till och med 30 juni 2018 hittar du i BBR 21.

På samma webbsida kan du också ladda ner och läsa den utredning som gjorts om konsekvenserna av ändringarna i BBR 25.

Tips för miljövänlig vedeldning

Här finns en länk till Naturvårdsverkets webbplats där du kan läsa mer om hur du kan elda med ved i kamin, spis och ugn på sätt som ger minimalt med utsläpp.

Mer information

Kontakta din kommun med frågor om vad som gäller när du ska köpa ny eller byta panna eller kamin.

Related posts