Sköt din gräsmatta rätt

Den etablerade gräsmattan vattnas bara vid behov och då ges en ordentlig ”rotblöta”, motsvarande 15-20 mm nederbörd. Vattna alltid på kvällen.

Klipp aldrig bort mer än 1/3 av gräsets höjd. Vid en klipphöjd på 30 mm bör gräset alltså klippas när det är 45 mm högt. Ju lägre klipphöjd, dess oftare bör du klippa.

Gödning per 100 m2:

På våren, efter tjällossningen, fullgödsel, t ex 4-5 kg NPK-gödsel. Därefter gödslar du åtminstone tre gånger under växtsäsongen med lägre giva, 1,5 – 2kg per 100 m2. Växla mellan NPK och kalksalpeter. Till sista givan används kalksalpeter. Gödsla när gräset är torrt men marken fuktig, för att undvika brännskador.

Dressing kan utföras varje år från och med andra året efter det att gräsmattan anlagts. Använd en blandning av 2 delar torvmull eller kompostjord och 10 delar sand. Lämpligaste tid för dressingen är början eller slutet av sommaren.

Allmänt gäller att våra jordar har för lågt ph-värde och är i behov av kalk. Bäst är förstås att låta göra en jordanalys om du är osäker. Mossa i gräset brukar vara ett tecken på för lågt ph.

25 kilo trädgårdskalk per 100 m2 gräsmatta höjer ph-värdet en enhet. Som underhållskalkning ges 10-15 kg trädgårdskalk per 100 m2 vart annat – vart tredje år, helst på senhösten. Kalkning och gödning bör inte utföras samtidigt, eftersom kalken kan ge upphov till kväveförluster i ammoniumhaltiga gödselmedel.

Vertikalskärning luftar gräsmattan och stimulerar gräsväxten, samtidigt som den hindrar ogrästillväxt och mossa i gräsmattan. Vertikalskär när gräset växer som bäst, d.v.s. i maj eller augusti/september.

Om jorden i gräsmattan blivit för hårt packad, t ex i stråk där folk ofta går, far rötterna illa och ger en dålig tillväxt av gräset. Gräsmattan kan då luftas genom att du t ex kör ner en grävgrep till ca 10 cm djup, vickar den försiktigt fram och tillbaka och sedan drar den rakt upp (se bilden). Fyll gärna på med dressmaterial som du kan vattna ner i hålen.

Den som sköter sin gräsmatta efter konstens alla regler slipper i allmänhet ifrån ogräs.

Källa: www.gardena.se

Related posts

Leave a Comment