Datera ditt gamla hus

Datera ditt gamla hus Det är inte alltid så lätt att datera sitt gamla hus. Under tidens gång har saker lagts till, ersatts och tagits bort. Den här artikeln kommer inte att ge dig alla svar, kanske inte ens några svar, på hur gammalt just ditt hur är. Den kommer snarare att ge dig tips om hur du börjar forska i historian om ditt hus, några konkreta råd längs vägen, samt ge dig tips om var du kan läsa mer. Något som påverkar är vart i landet ditt hus ligger.…

Read More