Varför ska man energideklarera?

PO Nordquist i arbete. Foto Olof Wigren
PO Nordquist i arbete.
Foto Olof Wigren

Energideklaration, vad är det?

Ja, kort sagt är det viktigaste syftet med en sådan att ta fram förslag och rekommendationer som kan minska energiförbrukningen i ett hus och bidra till en hållbar utveckling.

För den som ska sälja ett hus gäller sedan 1 januari 2009 att det måste finnas en energideklaration för huset. Har du ingen, kan köparen välja att göra en på din bekostnad.

PO Nordquist driver företaget PO Nordquist Fastighet & Energi AB i Örnsköldsvik. Han är byggingenjör och certifierad besiktningsman, kontrollansvarig och energiexpert och just energideklarationer utgör en stor del av hans vardagssysslor.

När jag gör en energideklaration samlar jag på mig alla uppgifter som har med byggnadens energianvändning att göra. Jag mäter också byggnadens klimatskal, dvs. väggar, fönster och golv, och kontrollerar tjockleken på isoleringen. Dessutom kontrollerar jag ålder och kondition på värmesystemet och dess styrsystem, liksom ventilationen, tätningslister, köldbryggor, termostater och temperaturen på tappvarmvattnet.

I allmänhet tar det här arbetet från några timmar upp till en hel dag, säger han. Själva inspektionen av fastigheten är bara en del av det totala arbetet. Det mesta sker sedan på kontoret med faktaanalys och sammanställning. Den totala kostnaden är cirka 4 500 kronor.

Den som köper huset får en bra bild av energianvändningen.

Men det kan vara klokt att göra en energideklaration även fast du inte ska sälja huset, eftersom det alltid ingår förslag på åtgärder som kan bidra till en minskad energianvändning. Kostnaden för mitt arbete kan snabbt tjänas in genom oftast ganska enkla grepp, säger PO.

Nya hus ska energideklareras senast två år efter att de tagits i bruk.

En energideklaration är giltig i tio år och måste göras av en oberoende expert.

Här är mer fakta om energideklaration:

* Energideklarationen ska alltid utföras av en oberoende energiexpert tillsammans med husägaren. Den som utför energideklarationen måste vara personligt certifierad för att få göra jobbet. Detta sedan en ny bestämmelse började gälla fr.o.m. den 1 juli 2013.

* Om du ska beställa en energideklaration kan du förbereda dig genom att samla ihop till exempel tekniska beskrivningar och uppmätt energianvändning.

Läs gärna mer om energideklarationer på Boverkets hemsida (www.boverket.se)

Related posts