Våtrum – Golvlutningen viktig

I utrymmen med golvavlopp ska de delar av golvet och dess vattentäta skikt som regelbundet utsätts för vatten luta mot avloppet. Så kallat bakfall får inte förekomma i någon del av utrymmet, enligt Boverkets Byggregler.

Våtrummets viktigaste funktion är att kunna transportera bort  vatten från dusch, bad etcetera. För att det ska kunna ske på rätt sätt finns krav på hur golvlutningen ska utformas.

Enkla hjälpmedel som en vanlig ståldank kan hjälpa långt i kampen mot bakfall

Bakfall är onödigt och förbjudet!

Att inse att vattnet rinner åt fel hål, det vill säga bort från brunnen istället för ner i brunnen, när våtrummet är klart är en katastrof. En katastrof som man lätt kan undvika genom att göra en förkontroll innan tätskiktsarbetena påbörjas i våtrummet. Man gör kontrollen enkelt med ett vattenpass, rätskiva eller ståldank. Kontrollen tar max fem minuter att utföra på ett normalstort våtrum, men problemet tar veckor att åtgärda om man försent kommer på att utrymmet har fel golvlutning.

Krav på fall i hela utrymmet

Utrymme Krav enligt GVK
I duschplats eller motsvarande Våtrummet ha ett fall mot golvbrunn inom intervallet 1:150 -1:50. Medelvärdet är då 13 mm/m. Intervallet kan översättas till:

  • 7 – 20 mm/m
  • 0,7 – 2 % lutning
Övriga ytor Utanför duschplatsen ska ha ett fall mot golvbrunn inom intervallet 1:500 -1:100. Medelvärdet är då 6 mm/m. Intervallet kan översättas till:

  • 2 – 10 mm/m
  • 0,2 – 1 %
Övrigt att känna till Fall bör utformas så att konstruktionen inte förhindrar vatten från att rinna ner i golvbrunnen.Vatten som kvarstår till följd av ytspänning får avdunsta alternativt avlägsnas med gummiraka eller motsvarande.

Related posts

Leave a Comment